Propozice Královédvorské ligy malého fotbalu 2011

10.05.2011 15:15

1. Členové disciplinární komise
· bude složena ze zástupců týmů a bude rozhodovat ve věcech prohřešků, návrhů apod.
2. Základní termín soutěže a rozpis jednotlivých soutěžních kol
· bude upřesněn na základě došlých přihlášek
· předpokládaný začátek ligy: květen 2011
3. Systém soutěže
· bude určen dle počtu přihlášených týmů
· první varianta – jedna tabulka, každý s každým jaro/podzim, bez PlayOff
· druhá varianta – dvě tabulky, každý s každým jaro/podzim, s PlayOff
4. Pořadatel utkání
· pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozpise na prvním místě jako domácí celek
· pořadatel utkání je povinen zajistit pořádek na hřišti po utkání ve spolupráci se zástupcem soupeře (platí pro všechna hřiště, zejména pak pro hřiště PLAST ve Strži!)
· pořadatel utkání má povinnost zajistit způsobilou hrací plochu, včetně nalajnování odpovídajícího rozměru hřiště
5. Povinnosti mužstev
· oddíly jsou povinny bez jakéhokoliv předchozího upozornění nastupovat k zápasům v termínech takových, které budou předem dohodnuty zástupci obou mužstev a následně zveřejněny v G-booku na webu www.klmf.cz a na facebookovém profilu KLMF pro hráče a fanoušky. Přednostní právo na
odehrání zápasu v daném termínu a čase má takováto webová rezervace
· dohodnutý zápas lze zrušit jen při souhlasu soupeře a to ve lhůtě min. 2 dny! před dohodnutým termínem
6. Startující
· startovat mohou hráči zúčastněných celků od 15.let věku, mladší hráči pouze po předložení souhlasu zák. zástupce
· v týmu mohou být pouze 3 aktivně hrající fotbalisté od Okresního přeboru po 1B třídu (včetně) – pro hráče III. a IV.třídy bez omezení
· omezení platí pro všechny hráče, kteří byť jen jedinkrát za sezonu 2010/2011 figurovali nebo budou figurovat na soupisce mužstva hrající soutěž nad
stanovenou mezí)
· termínem „aktivně hrající fotbalisté“ se rozumí hráči, kteří jsou registrovaní u ČMFS
· Všichni účastníci KLMF startují na vlastní nebezpečí
7. Soupisky
· soupisky předkládají oddíly před začátkem soutěže, jedna změna v soupisce za sezónu je povolena, každá další bude projednána disciplinární komisí a případně povolena ve výjimečných! případech
8. Hodnocení výsledků
· o konečném pořadí rozhoduje:
A. počet bodů
B. rozdíl skóre
C. vzájemné zápasy
D. větší počet vstřelených branek
E. podíl skóre
F. los
G. v případě rovnosti bodů u více než 2 týmů vstupuje v platnost kritérium minitabulky jejich vzájemných utkání (opět podle bodů A. až G.)
· výhra se v tabulce oceňuje 3 body, remíza 1 bodem a porážka 0 body, výsledky budou po dodání uvedeny a započítány na webové stránce soutěže
9. Rozhodčí
· V rozlosování je ke každému duelu zveřejněn také tým, který má povinnost zajistit rozhodčího na daný zápas. Jestli tak učiní z vlastních zdrojů, nebo
jinak, je pouze na nich.
· Neúčast rozhodčího se trestá odebráním 5ti bodů týmu, který měl povinnost zajistit rozhodčího.
10. Protesty a odvolání
· protesty a odvolání lze podat u vedoucích soutěže, budou řešeny individuálně
· v případě větší závažnosti jej bude řešit disciplinární komise
11. Odkládání zápasů a hrací termíny
· každý celek má možnost odložení soutěžního utkání a to pouze se souhlasem soupeře. Musí tak učinit min. 2 dny před dohodnutým termínem zápasu a to písemně na G-booku
· zápasy budou odehrávány v regulérním týdnu pro dané kolo, určeném rozlosováním
· zápas lze oproti regulérnímu hracímu týdnu buďto předehrát nebo dohrát, povoluje se však maximálně týden! před, nebo týden! po regulérním hracím týdnu
· v případě neodehrání zápasu dle výše psaných kriterií, bude zápas kontumován
12. Startovné
· každý zúčastněný tým má povinnost složit startovné ve výši 1200 Kč, ze startovného budou hrazeny ceny umístěným účastníkům a poplatky za členství v ČMSMK
· v případě odstoupení týmu z ligy během započaté sezóny startovné propadá ve prospěch KLMF
13. Kontumace
· o kontumaci při zápase rozhoduje rozhodčí
· v jiných případech je dána pravidly, případným rozhodnutím disciplinární komise